Skip to content

Dwarsligger

Je hoort het vaak. Mensen die in de samenleving erg dwarsliggen hebben te maken gehad met grote problemen in hun jeugd of zitten diep in de ellende en de armoede. Je zou het dan ook bijna van mij gaan denken maar het tegendeel is waar. Ik heb grotendeels een bevoorrechte en mooie jeugd gehad en echte armoede heb ik nooit gekend al waren er jaren dat het allemaal wat ‘minder’ was. Mijn vader was hoger ambtenaar en verdiende rond 1950 900 gulden in de maand. Dat was niet erg veel maar ook niet weinig en het salaris werd in de zestiger jaren al gauw fors opgetrokken en ook in de jaren daarna.

Dat neemt niet weg dat ik één van de grootste en breedste dwarsliggers van Nederland ben. Hoe dat komt? Het zit in de eerste plaats in mijn DNA. Mijn ouders hadden al moeite met mij en noemden mij ‘onhandelbaar’. Ik zei al heel gauw hetzelfde van hun, dat dan ook weer. Ik had de neiging in mijn gedrag alles te doen en te volgen wat niet gangbaar was. Altijd volgde ik de weg van het avontuur. Een belangrijke breuk had plaats toen ik veertien was. In dat jaar overleed mijn moeder. Tot die tijd had ik bij alles met beide voeten altijd nog op de vloer van huis en gezin gestaan, ook bij elk avontuur. Daarna bleef ik staan maar wel werd alles wankeler. Mijn avonturen gingen verder en verder en ik was zelden nog thuis.  Op de fietsen later op brommer en motrdoorkruiste ik de wereld. Waar ik ook kwam, steeds weer zag ik kans elk probleem op te lossen, op mijn manier maar veel anderen accepteerden dat. Ik ging immers meestal ook weer weg en dan waren ze verlost van die lastpost?  Zo leerde ik dat met een beetje nadenken en toneelspel alles tot een goed einde te brengen was.

Tegelijkertijd kwam ik erachter dat voor bijna alles de meest krankzinnige regels bestaan. Regels waar bijna niemand blij mee is omdat ze de vrijheid beperken en het ene probleem op het andere stapelen: wachttijden, procedures, onderzoeken, invallen terecht of onterecht, verslaglegging en noem het maar op. Bovendien merkte ik in die jonge jaren al gauw hoe gemakkelijk leidinggevende personen aan anderen kunnen duidelijk maken dat iemand anders gevaarlijk is. Daarbij hoeft er geen sprake te zijn van werkelijkheid maar een reeks van angstwekkende suggesties is veelal genoeg. Een duidelijk voorbeeld in de politiek van deze tijd is de gang van zaken rond de MH17 en de gifgasaanslag in Londen. De overheid maakt ons op grond van namaakonderzoek duidelijk dat het allemaal de schuld is van de Russen. Waarom? Om een op angst gebaseerd eenheidsgevoel te scheppen. Kijk, tegen zoiets kan ik ook beheerlijk tekeer gaan, niet vanwege mijn achterstandssituatie maar juist op basis van een bevoorrechte levensloop die mij een heldere kijk heeft gegeven op samenleving en politiek/bestuur. Toch leuk he, dat je ook dwarsligger kunt worden, zonder zielig te zijn! En ik zeg maar zo: een goed spoor heeft dwarsliggers hard nodig!

Advertenties

BN-of ONmens?

Het loopt volledig uit de hand. Je merkt het aan alles maar niemand heeft het door of…ja, de kijkers hebben het door. We hebben in Nederland nog al wat Bekende Nederlanders, ook wel BN-ers genoemd en ook een hele massa ONmensen, Onbekende Nederlandse mensen. Die laatste zijn er nog meer en…ik moet het eerlijk toegeven, niet alle BN-ers zijn mij bekend. Maar goed…het loopt de spuigaten uit met die BN-ers. Veelal starten zij met iets waar ze echt goed in zijn: muzikant, schrijver, acteur en noem maar op maar op een slechte dag begint de ellende.

In de eerste plaats wordt de naam te vaak genoemd bij RTL Boulevard. Dan begint de verveleing bij veel Nederlanders al op te treden. Ik vind er in elk geval niets aan om te horen dat Rene Froger zijn vrouw haar voetje heeft verstuikt. Vervolgens wort de BN-er deelnemer in een quizz en daarna is hij of zij al gauw presentator van een eigen tv-programma.Het duurt dan ook niet lang meer of dezelfde persoon treedt opin revlamezendingen van een brillenkoopman of een of andere deodorant. Persoonlijk vind ik dat zoiets stinkt. Het is natuurlijk één grote kuil van belangen- en slangenverstrengeling en ik bewtijfekl ook of de markt voor de genoemde produkten er echt door aantrekt. Ik lees nu al verhalen van mensen die zich doodergeren aan al dat gescherm met BN-ers.

Het is ook echt schermen, afschermen. De media en een deel van de wereld zijn volledig geobsedeerd door BN-ers en dat houdt veel vernieuwing tegen. Deze geslaagde personen wekken de indruk dat zij het meeste verstand hebben van muziek of acteren of zelfs presenteren. Alles moet volledig aan hun maatstaven voldoen. Dat controleren zij door programma’s als The Voice. Een heel nieuwe aanpak of stijl krijgt daardoor geen kans meer. Het is typerend voor een vastgelopen samenleving en doorbreking hiervan is hard nodig. Heb je heel nieuwe ideeën, laat het dan horen of zien want HEEL HOLLAND SNAKT ernaar!

Cultuur lozen

Kijk, daarom zijn zoveel mensen bang voor Islamisering en al die flauwekul meer. Onze overheid werkt eraan mee terwijl het nergens goed voor is. Nog maar een paar jaar geleden besloot een Engelse uitgeverij zijn kinderboeken met varkentjes uit de handel te nemen omdat moslims zich eraan zouden storen. Wat is dat voor mentaliteit? Op die manier ontneemt zo’n uitgeverij moslims zelfs de kans zich aan te passen aan de , in dat geval Britse, cultuur. Het hoeft immers niet meer?

Zo lijkt onze overheid bereid te zijn om toe te geven aan elke oprisping die in een bevolkingsgroep opkomt. Het gaat dan bijvoorbeels om de afschaffing van Zwarte Piet of de verwijdering van bepaalde straatnamen en standbeelden. Met welk doel? Met het doel dat mensen zich niet meer hoeven te storen aan gebeurtenissen uit een ver verleden. Intussen storen dezelfde mensen zich niet aan de misstanden van vandaag en zo herhaalt de geschiedenis zich: misstanden floreren, zoals het afschieten van Koerden door meneer Erdogan. Dat mag allemaal maar een standbeeld van Jan PieterszoonCoen, inderdaad niet een heel fraaie meneer, dat moet weg. Dat zijn onze prioriteiten. En zeker, meneer Coen was dan wel niet zo’n lieve jongen maar hij heeft wel veel invloed gehad op de gang van zaken in Nederland. Het verwijderen van deze standbeelden en namen uit het straatbeeld lijkt op de manier waarop IS met cultuurgoed in Syrie, Irak of Afghanistan omgaat: opblazen.

Beter zou het zijn als iedereen het volledige verhaal kreeg te horen over deze ‘historische helden’. Dat zou beter zijn voor mensenkennis, kennis van eigen cultuur en ook voor het doorzien van eigen driften en behoeften. Gechiedenisles s in wezen psychologieles.

Een jaar of tien geleden vroeg een Duitse vriend mij wat ik vond van de plannen om kunstwerken uit de Hitlertijd openlijk te exposeren. Ik heb toen meteen gezegd: doen! Het is jullie geschiedenis en juist aan de hand van die kunstwerken kan je laten zien wat je er nu van vindt!

Het wordt tijd dat weeens ophouden ons te storen aan ellende uit het verleden en vooral de publieke uitingen daarvan. Leer van het verleden  en richt je op heden en toekomst, dan pas ben je zinvol bezig. Al het andere is jankerig en zinloos gekwijl met als enig doel te laten zien hoe zielig je bent en hoe goed we tegenwoordig wel zijn.

Cultuur lozen

Kijk, daarom zijn zoveel mensen bang voor Islamisering en al die flauwekul meer. Onze overheid werkt eraan mee terwijl het nergens goed voor is. Nog maar een paar jaar geleden besloot een Engelse uitgeverij zijn kinderboeken met varkentjes uit de handel te nemen omdat moslims zich eraan zouden storen. Wat is dat voor mentaliteit? Op die manier ontneemt zo’n uitgeverij moslims zelfs de kans zich aan te passen aan de , in dat geval Britse, cultuur. Het hoeft immers niet meer?

Zo lijkt onze overheid bereid te zijn om toe te geven aan elke oprisping die in een bevolkingsgroep opkomt. Het gaat dan bijvoorbeels om de afschaffing van Zwarte Piet of de verwijdering van bepaalde straatnamen en standbeelden. Met welk doel? Met het doel dat mensen zich niet meer hoeven te storen aan gebeurtenissen uit een ver verleden. Intussen storen dezelfde mensen zich niet aan de misstanden van vandaag en zo herhaalt de geschiedenis zich: misstanden floreren, zoals het afschieten van Koerden door meneer Erdogan. Dat mag allemaal maar een standbeeld van Jan PieterszoonCoen, inderdaad niet een heel fraaie meneer, dat moet weg. Dat zijn onze prioriteiten. En zeker, meneer Coen was dan wel niet zo’n lieve jongen maar hij heeft wel veel invloed gehad op de gang van zaken in Nederland. Het verwijderen van deze standbeelden en namen uit het straatbeeld lijkt op de manier waarop IS met cultuurgoed in Syrie, Irak of Afghanistan omgaat: opblazen.

Beter zou het zijn als iedereen het volledige verhaal kreeg te horen over deze ‘historische helden’. Dat zou beter zijn voor mensenkennis, kennis van eigen cultuur en ook voor het doorzien van eigen driften en behoeften. Gechiedenisles s in wezen psychologieles.

Een jaar of tien geleden vroeg een Duitse vriend mij wat ik vond van de plannen om kunstwerken uit de Hitlertijd openlijk te exposeren. Ik heb toen meteen gezegd: doen! Het is jullie geschiedenis en juist aan de hand van die kunstwerken kan je laten zien wat je er nu van vindt!

Het wordt tijd dat weeens ophouden ons te storen aan ellende uit het verleden en vooral de publieke uitingen daarvan. Leer van het verleden  en richt je op heden en toekomst, dan pas ben je zinvol bezig. Al het andere is jankerig en zinloos gekwijl met als enig doel te laten zien hoe zielig je bent en hoe goed we tegenwoordig wel zijn.

Leeftijd gerelateerd

Het was nog niet zolang geleden dat ik mij bij de dokter meldde. Dat was overigens na vele jaren van zwijgen van mijn kant. Misschien vroeg mijn huisarts zich zelfs af of ik was overleden want ja…zo’n stille patiënt….

Ik sloop bijna de overvolle wachtkamer binnen en voelde me meteen al een stuk zieker worden/. Ik wist zeker dat het goed zou gaan bij de dokter. Ik zou mijn verhaal met overtuiging kunnen brengen. Daardoor voelde ik me weer iets beter en na een half uurtje wachten, jaja, keek ik om me heen alsof ik er eigenlijk al weer aan toe was om naar huis te gaan. Helaas, dat ging niet door esnt precies op dat moment riepe de dokter mijn naam om.Ik schoot overeind, beende naar de dokterskamer, brk bijna door de deur heen van energie en gaf de dokter een hand. In een ratelend betoog gaf ik aan wat er met mij aan de hand was…tenminste dat dachty ik. Na een half uur vroeg de dokter. “Wat denk je zelf dat het is?” Ik had geen flauw idee en dus bazelde ik maar iets over stress en hoge bloeddruk. De dokter besloot dan ook mijnbloeddruk op te nemen en kwam tot de conclusie dat deze wel aan de hoge kant maar niet verontrustend hoog was. Wat was er dan aan de hand?

De dokter legde jhet mij uit. “Kijk, je bent nu 71 en dan gebeuren zulke dingen. Het heeft te maken met je leeftijd. Hij zei er nog net niet bij “daarom helpen we mensen van boven de 80 ook haast niet meer, er is geen beginnen aan”. Hij sprak van ‘leeftijd gerelateerd’ en nadat hij dat drie keer had gezegd, wist ik het wel. Zo word je dus door de huisarts de ouderdom ingeluld: “Je bent oud en dus mankeert er van alles aan je en dat wordt met de dag erger”. Nou, fijn vooruitzicht, zo begin ik te begrijpen waarom al die ouwetjes die jonger zijn dan ik er al bij lopen alsof ze kreupele zielen hebben.

Leeftijd gerelateerd. Misschien heeft de dokter toch wel een beetje gelijk.Ik denk dat het vooral met mijn leeftijd te maken heeft dat ik niets meer wil moeten. Alles wat organisaties of de overheid mij opdringt te doen, is me teveel aan het worden. Ik heb gewoon geen zin meer om dingen te doen die ik niet zelf heb bedacht. Zelfs de deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker, het inzenden van een buisje stront, staat me tegen. Kijk…dat is leeftijd gerelateerd. Ik weet het zeker! Verstand komt met de jaren.

Verveelvuldiging door herkenbaarheid

Er is de laatste jaren een spook door de literatuur aan het waren. Tal van mensen geven aan dat zij bepaalde boeken en verhalen zo prachtig vinden vanwege hun herkenbaarheid. Ze komen er dingen in tegen die ze zelf ook al eens hebben meegemaakt of in elk geval dingen die daar heel veel op lijken.

Ik schrik daarvan. Wat moet je nu met verhalen over zaken die je zelf al eens hebt meegemaakt? Wil je zo graag lezen dat iemand anders net zo reageert als jij zelf? Of moet het juist anders zijn? Maar dan is het niet meer herkenbaar! Moet je samen kunnen janken om een emotie die je ooit hebt doorleefd? Is dat het wat je zoekt in een goed boek?

Vreemd….in een boek dat ik lees, hoop ik vooral dingen tegen te komen die me verrassen, die totaal NIET herkenbaar zijn al mag er weleens iemand iets zeggen dat herkenbaar is. Als een verhaal als geheel herkenbaar is, dan gaat het bij mij op de ‘verveelvuldigingsstapel’, de stapel van boeken en verhalen waaraan ik me heb verveeld. En dan…dan ga ik heel nieuwsgierig op zoek dat mijn gevoel van verveling kan doorbreken, iets opwindends, iets nieuws, iets dat onverwachte paden in gaat en bewandelt. Dat vind ik mooi. Is er ook nog iemand die in dit betoog iets herkent?

Enthousiaste schrijvers

Vanaf vandaag kunnen jullie meedoen aan een schrijfwedstrijd rond de
prehistorische roman “De Annalen van Gamor” van Kaj Elhorst. Het is de
bedoeling dat je een verhaal van maximaal 500 woorden instuurt waarin
fantasie en herkenbaarheid een rol spelen. Als een soort personen dus. Wij
zullen alle verhalen lezen en uiteindelijk twee verhalen uitkiezen. Het
allerbeste verhaal en het op één na beste verhaal krijgen een gratis exemplaar van de roman,
Of je akkoord gaat met publicatie van je verhaal moet je even in je mail
laten weten. Stuur je verhaal op via k.l.h.e.elhorst@gmail.com Tussen de dag
van het boekenbal en half april krijg je antwoord.
De winkelprijs van de roman bedraagt 24,95 euro. Over de achtergronden van
het verhaal kan je alles lezen op http://mythologie.wordpress.com   Daar
vind je ook de recensies en reacties van lezers. Veel succes. We zien jullie
werk graag tegemoet!

Wilt u niet mee doen, maar wilt u toch het prachtige boek “De Analen van
Gamor” aanschaffen voor vele uurtjes leesplezier, dan kunt u terecht bij
Bol.com ( https://www.bol.com/nl/p/de-annalen-van-gamor/9200000012539082/ ).
Wij hopen veel verhalen te ontvangen voor ons eigen leesplezier 🙂
Tot schrijfs!

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd of anderszins van gedachten gewisseld!